{ Blogazine }
PROFILE

喜歡購物 喜歡分享 分享只為有藉口繼續買 人生為左白同皮膚好而生存 喜歡吃 但用盡一切辨法冇肚腩:)


總查看: 1,101,089
41 FANS
More

【花研草說】凍齡茶 | 鐵皮石斛薏米花茶❤


查看: 5853|評論:

2020-5-18 03:48

摘要: 喜歡香辣重口味食物既我, 經常受到水腫既困擾, 水腫問題不但會令你臉腫腫、體重上升, 仲會令到身體容易感到疲倦,周身酸痛, 所以我對袪水腫既產品一向十分有興趣!今次就試飲左花研草說既鐵皮石斛薏米花茶, 除 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION