Be Blogazine 將於 2月1日 停止運作, 敬請留意
{ Blogazine }
PROFILE

80后 文盲才女 為食唔大食 享受每一日 夠啦


總查看: 535,687
21 FANS
More

口罩肌?


查看: 3808|評論:

2020-8-27 20:39

摘要: 「口罩肌? 」你有因為戴口罩 皮膚出事嗎?因為太焗? 物料敏感?定剪裁問題不停磨擦令皮膚敏感?托賴~我雖然冇口罩肌嘅問題!但我能夠戴到既口罩真係唔多,因為太焗同太緊既口罩我會好易呼吸困難亦會因為耳仔痛令 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION