{ Blogazine }
PROFILE

喜歡購物 喜歡分享 分享只為有藉口繼續買 人生為左白同皮膚好而生存 喜歡吃 但用盡一切辨法冇肚腩:)


總查看: 1,101,084
41 FANS
More

【我的日常私用分享2】最高CP值化妝品篇❤


查看: 4637|評論:

2020-7-22 17:25

摘要: 化妝品係我由細到大都好中意既物品!! 記得小學時已經成日拎媽媽既化妝品偷偷化妝, 到小學5、6年級我已經擁有自己既化妝箱,20幾年黎用過大小品牌既化妝品! 而經歷左咁多年既體驗實驗, 總會有點小心得,同發現貴 ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION